Tradiční čínská medicína

 Tradiční čínská medicína (TCM) je jednou z nejstarších a nejrozšířenějších léčebných metod na světě. Její kořeny sahají až 5000 let nazpět. Proškolený terapeut se může opřít o zkušenosti mnoha generací lékařů a léčitelů.

 TCM pohlíží na člověka jako na celek, jako na dokonalé soukolí. kde všechny orgány pracují v rovnováze a harmonii. Terapeut hledá především příčinu a  kořen zdravotního problému a neřeší pouze jeho příznaky. Protože pouze v harmonickém prostředí  může   životadárná energie QI (čchi) proudit bez překážek celým tělem a zajišťovat člověku fyzické zdraví a duševní pohodu. 

 TCM vychází z principů učení yin-yang - dvou protipólů a zároveň neodlučitelných partnerů, kteří mají tendenci neustále mezi sebou soutěžit o nadvládu, ale zároveň nemohou existovat jeden bez druhého.

 Z léčebných terapií je to např. akupresura, tělová akupunktura, ušní akupunktura, moxování,fytoterapie...