Regresní a harmonizační terapie

 Jednou z velmi účinných metod, která pomáhá řešit jak fyzické tak psychické problémy, je regresní terapie. Při této metodě dochází k vyčištění vleklých potíží, které vás dlouhodobě trápí a vyčerpávají. Úkolem regrese je pomoci  identifikovat a řešit potlačené emoce, vzpomínky a zážitky, které vám brání prožívat šťastný a spokojený život.  

 Regresní terapie využívá vaší buněčné paměti, která obsahuje naprosto dokonalý, souvislý a kompletní záznam o celé vaší existenci,  jak pozitivní, tak negativní  - traumatizující.  Cílem terapie je odstranit negativní vlivy těchto zážitků, pochopit příčiny a souvislosti způsobující současné  psychické problémy a bolesti a osvobodit se od jejich vlivu na váš nynější život. 

 Sezení většinou trvají dvě až čtyři hodiny, podle toho jakým způsobem chce duše své problémy řešit. Záleží také na intenzitě  a velikosti problému. Při terapii je klient při vědomí, komunikuje s terapeutem a ví, co se kolem něj děje. Kdykoli je možné terapii přerušit nebo ukončit. Vaše rozhodnutí je vždy respektováno.

  Cílem regrese je najít příčinu všech vašich trápení, a je jedno v jaké době. Jen tak se můžete osvobodit od všeho, co vás děsí, trápí a ubližuje... Jednoduše řečeno regrese léči duši!!!

 Vaším úkolem je jen chtít se toho všeho zbavit a mít odvahu začít nový život.                                

 Mnoho lidí říká, že na minulé životy nevěří a že nic takového neexistuje. Je to jejich přesvědčení, jejich víra. Plně ji respektuji. Nejnovější vědecké výzkumy však potvrzují existenci tzv. paralelních světů, tedy i paralelních - minulých životů. To však není podstatné. Nejdůležitější je zdraví klienta a jeho dobrý pocit. A pokud je jeho cestou k uzdravení právě regresní terapie, není co řešit...