Poradna alternativní léčby

 Při návštěvě v mém studiu se často zákazníci ptají, jako probíhají terapie a co od nich mohou očekávat?

 První "sezení" trvá většinou hodinu až hodinu a půl. Po krátkém seznámení a klasickém administrativním úvodu (karta klienta),  probíhá tzv. dotazování se. Na základě konkrétních otázek sestavených podle principů Tradiční čínské medicíny, podle vyšetření jazyka, pulzu, přeměřením přístrojem Salvia, pomocí kineziologického testu svalů atd. je možné zjistit nejen samotný problém, ale především příčinu zdravotních potíží klienta.

 Řada onemocnění úzce souvisí s psychikou, se stresovými zátěžemi, životním stylem, traumatickými zážitky z dětství atd. Pro správnou diagnostiku jsou i tyto informace velmi podstatné. Konzultujeme společně nejen zdravotní stav, ale také složité a citlivé životní situace. Proto je důvěra mezi klientem a terapeutem velmi důležitá.

 Již při prvním pohovoru  se dohodneme na dalším postupu a většinou - podle časových možností si klient ještě tentýž den vyzkouší některou ze zvolených ozdravných metod.

 Mým cílem je vhodnou kombinací bylinných produktů a terapií co nejefektivněji a v co nejkratší době dosáhnout harmonizace organizmu a zlepšení zdravotního stavu.

Na cestě k vašemu uzdravení jsem s vámi. Cíl je jen váš!